Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání

Na tradiční děkanátní pouť do katedrály do Olomouce v sobotu 4.9. bude vypraven autobus. Odjezd od kostela v Senici ve 14:15. Cena 50,- Kč.

Děkanátní pouť 2021

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava biřmovanců
fara Senice, pátek  24.09.2021 po večerní mši sv.

 

Farní pouť
Želiv, Žďár nad Sázavou, sobota 25.09.2021, podrobnosti na plakátku, odjezd: Cholina 5:20, Odrlice 5:25, Dubčany 5:30, Senice 5:35

 

Víkend biřmovanců v Rajnochovicích
ADCŽM Přístav Rajnochovice 01.-03. října 2021