Historie farnosti

Kostel
26.7.1871 – zbořen starý kostel a bohoslužby probíhaly v zámecké kapli Nejsvětější Trojice
17.10.1871 – položen a požehnán základní kámen ke stavbě nového kostela
1872 – postavena loď kostela a věž až po střechu
21.10.1873 . chrám slavnostně posvěcen
V roce 2018 proběhla generální rekonstrukce věže, která byla v havarijním stavu.

Varhany
Varhany byly postaveny poličským varhanářem Bedřichem Čapkem a jeho synem Karlem
1.8.1903 – varhany slavnostně požehnány
2008 – 2013 – generální rekonstrukce, kterou provedl varhaník – restaurátor Jaroslav Stavinoha
8.9.2013 – varhany použehnány otcem Norbertem Maria Hnátkem OT, administrátorem farnosti

Patronka farnosti sv. Kunhuta
Sv. Kunhuta (Kunigunda) byla dcerou hraběte Siegfrieda z Lützelburgu (Lucemburk). Narodila se kolem r. 980. V r. 999 se vdala za vévodu Jindřicha Bavorského, který byl zvolen po smrti císaře Oty III. německým králem (r. 1002). R. 1014 byl papežem Benediktem VIII. v Římě korunován na císaře a Kunigunda na císařovnu. Ještě jako královna spolupůsobila rozhodující měrou při založení bamberského biskupství. Zbudování bamberského dómu je rovněž dílem královského páru. Jako císařovna založila Kunhuta benediktinský klášter Kaufungen v Hesensku.
Po smrti manžela se uchýlila do Kaufungenu a složila sliby. Zemřela 3. března 1033 v témže klášteře. Za svatou byla prohlášena r. 1200 Inocencem III. Na vyobrazeních je svatou Kunhutu vidět často s radlicí. To ukazuje na nejznámější legendu z jejího života: nevraživí lidé obvinili císařovnu u jejího manžela z cizoložství. Když byly pomluvy stále horší, nabídla Kunhuta, že se podrobí Božímu soudu; před shromážděným národem přešla přes rozžhavenou radlici pluhu. Zůstala zcela neporušena, a její poddaní ji uctívali od toho dne více než předtím. Za své pomlouvače prosila u svého muže Jindřicha o mírnost a odpuštění.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin