Ohlášky

Poděkování patří všem organizátorům Farního dne minulou neděli. Také těm, kteří přinesli něco na zub nebo finančně přispěli. Vybralo se 4.030,- Kč. Z toho se zaplatilo občerstvení a zbytek byl věnován na opravu fasády fary. Pán Bůh zaplať!

V neděli 19.9. je sbírka na opravy.

Ve čtvrtek 23.9. je v naší farnosti ADORAČNÍ DEN. Od 9 do 16 hodin bude ve farním kostele vystavena Nejsvětější Svátost k tiché adoraci. Je to zároveň den modliteb naší farnosti za bohoslovce. V 16 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání. V kostele za lavicemi je rozpis, kam je možné se zapsat, aby bylo zaručeno, že v kostele stále někdo bude.

V pátek 24.9. bude příprava biřmovanců po mši sv. na faře v Senici.

Farnost Cholina pořádá v sobotu 25.9. pouť do Želivi a Žďáru nad Sázavou. Podrobnosti na plakátku na nástěnce. Zájemci se mohou zapisovat v zakristii.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU – NÁMĚŠŤ na HANÉ

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 19.9. 25. neděle v mezidobí Náměšť
11:00
Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu
po 20.9. Sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla Chong Hasanga, muč.
út 21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
st 22.9. Náměšť
18:00
Volný úmysl
čt 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze 9 – 16 ADORAČNÍ DEN
24.9. Náměšť
14:00
Zádušní mše sv. za + Boženu Vysloužilovu
so 25.9.
ne 26.9. 26. neděle v mezidobí Náměšť
11:00
Za + Jitku Kopřivovou a duše v očistci
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava biřmovanců
fara Senice, pátek  24.09.2021 po večerní mši sv.

 

Farní pouť
Želiv, Žďár nad Sázavou, sobota 25.09.2021, podrobnosti na plakátku, odjezd: Cholina 5:20, Odrlice 5:25, Dubčany 5:30, Senice 5:35

 

Víkend biřmovanců v Rajnochovicích
ADCŽM Přístav Rajnochovice 01.-03. října 2021