Ohlášky

V pátek 25.6.  příprava biřmovanců na faře v Senici po večerní mši sv.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2022. Cena 69,- Kč.

Zapisují se intence (úmysly mší sv.) na 2. pololetí.

V neděli 27.6. nebude v Náměšti mše sv. (v Loučce slavíme patrocinium). Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu v 18 hodin. Nedělní mše sv. v okolních farnostech: Drahanovice 7:30, Senice 8:00, Laškov 9:00, Cholina 9:30.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU – NÁMĚŠŤ na HANÉ

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 20.6. 12. neděle              v mezidobí Náměšť
11:00
Za Jaromíra Zaorala, živou a + rodinu a za farníky
po 21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka František
14:00
út 22.6.
st 23.6.   Náměšť
18:00
Za + Vítězslava Koutného, živou a + rodinu
čt 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
25.6.
so 26.6. Náměšť
18:00
Za Ladislava Němce, manželku a zetě (mše sv. s nedělní platností)
ne 27.6. 13. neděle              v mezidobí  
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin