Úklid

Úklid kostela patří k životu farnosti stejně, jako ministrování nebo zvonění před mší svatou. Je to služba, oběť, kterou mnoho lidí vůbec nevnímá. A přitom je velmi důležitá a spojuje ty, kteří tuto oběť společně přinášejí.

Úklid v kostele sv. Maří Magdaleny

skupina (vedoucí) datum úklidu v roce 2021
SOKOLSKÁ, NÁDRAŽNÍ, HAVLÍČKOVA 16.1. 6.3. 24.4. 12.6. 31.7.
(Sekyrová)
ŽIŽKOV 23.1. 13.3. 1.5. 19.6. 7.8.
(Koupilová)
NÁM. MÍRU 30.1. 20.3. 8.5. 26.6. 14.8.
(Houdková)
JOS. VODIČKY, ZÁKOSTELÍ 6.2. 27.3. 15.5. 3.7. 21.8.
(Tobiášová F.)
VODNÍ, TRÁVNÍK 13.6. 1.4. 22.5. 10.7. 28.8.
(Coufalová)
SENIČKA 20.2. 10.4. 29.5. 17.7. 4.9.
KOUT, HLINÍKY, FR.VRZALA 27.2. 17.4. 5.6. 24.7. 11.9.
(Štafová)

Plán úklidu na celý rok v pdf

Společný úklid všech skupin:

Jarní úklid – 27. 3. 2021
Hodový úklid  – 10. 7. 2021
Strojení stromečků – 22. 12. 2021

Prosíme a vyzýváme k tomu, aby společný úklid byl opravdu společný.

Díky všem, kteří se na úklidu kostela a jeho okolí podílí.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin