Úklid

Úklid kostela patří k životu farnosti stejně, jako ministrování nebo zvonění před mší svatou. Je to služba, oběť, kterou mnoho lidí vůbec nevnímá. A přitom je velmi důležitá a spojuje ty, kteří tuto oběť společně přinášejí.

Úklid v kostele sv. Maří Magdaleny

skupina (vedoucí) datum úklidu v roce 2020
SOKOLSKÁ, NÁDRAŽNÍ, HAVLÍČKOVA 16.5. 4.7. 22.8. 10.10. 28.11.
(Sekyrová)
ŽIŽKOV 23.5. 25.7.! 29.8. 17.10. 23.12.
(Koupilová)
NÁM. MÍRU 30.5. 11.7. 5.9. 24.10. 5.12.
(Houdková)
JOS. VODIČKY, ZÁKOSTELÍ 6.6. 18.7. 12.9. 31.10. 12.12.
(Tobiášová F.)
VODNÍ, TRÁVNÍK 13.6. 1.8. 19.9. 7.11. 19.12.
(Coufalová)
SENIČKA 20.6. 8.8. 26.9. 14.11. 2.1.2021
KOUT, HLINÍKY, FR.VRZALA 27.6. 15.8. 3.10. 21.11. 9.1.2021
(Štafová)

Společný úklid všech skupin:

Hodový úklid 18. 7. 2020
Strojení stromečků 23. 12. 2020

Prosíme a vyzýváme k tomu, aby společný úklid byl opravdu společný.

Díky všem, kteří se na úklidu kostela a jeho okolí podílí.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin