Slavnost Výročí posvěcení kostela

Ve středu 28. října při večerní mši sv. bude udělování svátosti nemocných. Tuto svátost mohou přijmout ti, kteří jsou vážně nemocní anebo dosáhli 65 let věku. Přede mší sv. bude příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

V úterý 27. října v 19 hodin se na faře v Senici sejde ekonomická rada farnosti.

 

V pátek už od 17 hodin bude možnost se vyzpovídat a tak se připravit na dušičkový týden, ve kterém budeme vyprošovat našim zemřelým odpuštění časných trestů za hříchy (plnomocné odpustky).

 

V sobotu 31. října se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v Jaroměřicích u Jevíčka.

 

V neděli 1. listopadu odpoledne ve 14 hodin bude společná modlitba za zemřelé na hřbitově (v Cholině v 15 hodin).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše svaté / poznámky
ne 25.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela
Senice 08:00 Za živé a + farníky
po 26.10.
út 27.10.
st 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Senice 18:00  Za + Hynka a Anežku Němcovy, + syna Jaroslava, dceru Ludmilu, 2 zetě a snachu
čt. 29.10. Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice Senička 18:00 Za + Liborka Vítka, rodinu Endlovu a Spáčilovu
30.10. Senice 18:00 Za Boží ochranu pro nenarozené děti
so 31.10. Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duch. povolání
ne 1.11. Slavnost Všech Svatých Senice 08:00
14:00
Za živé a + farníky
Pobožnost na hřbitově