Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdaleny

Při sbírce na opravy v neděli 17.7. se vybralo: Senička (čt) 360,- Kč; Senice 8.420,- Kč. Dohromady 8.780 Kč. Pán Bůh zaplať!

P. Martin bude dva týdny na dovolené. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje do soboty 30.7. P. Metoděj Hofmann z Měrotína (mob.: 603 841 455). V druhém týdnu zastupuje P. Roman Vlk z Laškova (mob.: 739 523 415). Na ně se obracejte v případě vyřizování pohřbů nebo zaopatřování.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 24.7. Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdaleny Senice 09:30 Za živé a † farníky
a dobrodince kostela
po 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola Senička
15:00
Zádušní mše svatá za † Jarmilu Glaser
út 26.7. Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
st 27.7. Sv. Gorazda a druhů
čt 28.7.
29.7. Sv. Marty, Marie a Lazara Senice 18:00 Bohoslužba slova se svatým přijímáním
so 30.7.
ne 31.7. 18. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † Pavlu a Zdenka Dos- tálovy, celou živou rodinu a za Boží požehnání pro novomanžele Dvořákovy
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic