Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

V neděli 20. listopadu bude sbírka na opravy.

P. Martin bude v listopadu v lázních. Při vyřizování pohřbů či jiných neodkladných záležitostí se prosím obracejte na P. Romana Vlka v Laškově. Jeho mobil: 737 068 543.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 20.11. Slavnost
Ježíše Krista Krále
slouží  P. Jiří Kupka
Senice 08:00 Za živé a † farníky
po 21.11.
út 22.11.
st 23.11.
čt 24.11.
25.11. Sv. Kateřiny, panny a muč.
slouží jáhen Petr Hubáček
Senice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
so 26.11.
ne 27.11. 1. neděle adventní
slouží  P. Jiří Kupka
Senice 08:00 Za † Marcelu Svozilo- vou a živou i † rodinu Svozilovu a Palánkovu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Svatodušní svátky

kostel Senice na Hané, neděle 28.05., mše sv. v 8 hodin

 

Patrocinium Náměšť (Hody)

kaple Nejsvětější Trojice, Náměšť na Hané – u zámku, neděle 04.06. v 10:30 hod. Odchod průvodu od farního kostela v 10 hod.

 

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

kostel Senice, čtvrtek 08.06., mše sv. v 18:30, po mši sv. průvod s Eucharistií po návsi