Slavíme 2. neděli adventní

Při sbírce na Charitu v neděli 6. listopadu se vybralo 4.020,- Kč. Při sbírce na opravy v neděli 20. listopadu 7.088,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Předvánoční sv. zpověď bude v Senici v sobotu 17.12. od 14 do 15 hodin. V Cholině v neděli 18.12. ve stejném čase.

V neděli 11.12. v 16:30 bude v Cholině adventní koncert. Vystoupí pěvecký sbor Olio z Olomouce.

P. Martin bude zapisovat intence na 2. pololetí roku 2023.

V děkanátu Konice probíhá série přednášek o Posynodální apoštolské exhortaci papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky). Přehled přednášek je na plakátku na nástěnce. V neděli 11.12. je v Jednově, v Senici bude v neděli 15. ledna 2023.

Vzadu v kostele je možné zakoupit knížky a betlémky pro děti.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 4.12. 2. neděle adventní
Senice 08:00 Za † Pavlu a Zdeňka Dos- tálovy a za živou rodinu
po 5.12.
út 6.12. Sv. Mikuláše, biskupa
st 7.12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
čt 8.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
(Doporučený svátek)
Senice 18:00 Volný úmysl
9.12. Senice 18:00 Volný úmysl
so 10.12. Senice 08:00 Roráty – volný úmysl
ne 11.12. 3. neděle adventní
Senice 08:00 Za živé a † farníky