Slavíme 7. neděli v mezidobí

V neděli 19.2. se koná sbírka Haléř sv. Petra.

Ve středu 22.2. je Popeleční středa. Tímto dnem začíná doba postní – čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Je to den přísného postu – postu od masa a postu újmy (jedno plné nasycení během dne). Půst od masa je závazný od 14 let, půst újmy od 18 do 60 let. Při mši sv. žehnání popela a udělování popelce. Pobožnosti Křížové cesty budou v Senici vždy v pátek od 17:30 a v neděli ve 14:30

Vzadu v kostele jsou papírové kasičky Postní almužny. Kasičky se přinesou na Květnou neděli

V kostele pod kůrem je také pokladnička, kam je možné přispět na květiny na Velikonoce.

P. Martin bude čtyři týdny v pracovní neschopnosti. Během jeho nepřítomnosti ho bude zastupovat P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic (mob.: 736 139 264), případně P. Roman Vlk z Laškova (mob.: 737 068 543). Na ně se obracejte v neodkladných záležitostech (pohřby, zaopatřování).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 19.2. 7. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † Miloslava Endla, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
po 20.2.
út 21.2.
st 22.2. Popeleční středa
Den přísného postu
Senice 18:00 Za † Ludmilu Štafovou, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
čt 23.2.
24.2. Senice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
17:30 Pobožnost Křížové cesty
so 25.2.
ne 26.2. 1. neděle v postní Senice 08:00 Za živé a † farníky
14:30 Pobožnost Křížové cesty
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Udělování svátosti nemocných

kostel Senice na Hané, pátek 31.03.2023 v 18 hodin

 

Předvelikonoční svatá zpověď

kostel Senice na Hané, sobota 01.04.2023 od 14 do 15 hodin (v Cholině v neděli 02.04. ve stejném čase)

 

VELIKONOCE – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

kostel Senice na Hané, neděle 09.04.2023, mše sv. v 8 hodin