Slavíme 3. neděli postní

P. Martin bude do 24. března v pracovní neschopnosti. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic (mob.: 736 139 264), případně P. Roman Vlk z Laškova (mob.: 737 068 543). Na ně se obracejte v neodkladných záležitostech (pohřby, zaopatřování).

Vzadu v kostele jsou papírové kasičky Postní almužny. Kasičky se přinesou na Květnou neděli

V kostele pod kůrem je také pokladnička, kam je možné přispět na květiny na Velikonoce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 12.3. 3. neděle postní Senice 08:00 Za + Františka a Marii Šindelářovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
14:30 Křížová cesta
po 13.3.
út 14.3.
st 15.3.
čt 16.3.
17.3. Senice 14:00 Zádušní mše sv. za + Vladimíra Houdka (následuje kremace)
Bohoslužba slova nebude
so 18.3.
ne 19.3. 4. neděle postní Senice 08:00 Za + Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, za jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
14:30 Křížová cesta