Slavíme 30. neděle v mezidobí

V pondělí bude mše sv. na Františku a pak v Loučanech už nebude.


Příští sobotu a neděli budou pobožnosti na hřbitově v uvedených časech:

V sobotu 4.11.: Loučany 14:30 hod. a Náměšť ve 14:30 hod.
V neděli  5.11.: Senice ve 14:00 hod. a Cholina v 15:00 hod.

Ve farnostech ve středu a ve čtvrtek budou časy mší sv. rozloženy po hodinách. Přijedu trochu se zpožděním.


Od 25. října do 1. listopadu lze získat mimořádně Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek = sv. zpověď (nemusí být ten den), sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce, je další podmínkou návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Je to pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v obvyklé době.

Na slavnost Všech svatých odpoledne a na památku zesnulých po celý den je možné získat Plnomocné odpustky pro zemřelé při návštěvě kostela nebo kaple za těchto podmínek: sv. zpověď (nemusí být ten den), sv. přijímání a modlitby Věřím v Boha a Otče náš na úmysl sv. Otce.

Následující dny, do 8. listopadu, lze získat, jako obvykle Plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a modlitbě na úmysl sv. Otce a za zemřelé za podmínek: sv. zpověď (nemusí být ten den) a  sv. přijímání.


Sbírky na MISIE:  Senice   /  Cholina 8970,- /   Náměšť 7 997,-


Sobotní ministrantská akce v Cholině:

Velké poděkování patří ženám za úklid a výzdobu kostela, vedení modlitby svatého růžence přede mší svatou a velký, upřímný dík ženám, cukrářkám, za dobroty, které všem moc chutnaly. Velice si vážím Vaší štědrosti, ochoty a pomoci.

V modlitbě a s požehnáním o. Jiří, ministranti a bohoslovci


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 29.10. 30. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Vlastimilu Skopalovu, manžela a duše v očistci
Cholina
09:30
Na úmysl dárce
Náměšť
11:00
Za Václ. Podivínského, man- želku Marii, ž. a rodinu
po 30.10.   František 14.00
Za přátele a příbuzné
út 31.10.
st 1.11. Slavnost
Všech Svatých
Cholina
17:00
Za Frant. Kaderku, manželku a ž. a rodinu
Senice
18:00
Za Josefa Štefana, manželku a za ž. rodinu s prosbou o Boží požehnání
Náměšť
19:00
Za Danuši Kvapilíkovu a rodinu
čt 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Cholina
17:00
Za Josefa Navrátila a duše v očistci
Senice
18:00
Za všechny zemřelé našich far- ností
Náměšť
19:00
Za farníky našich farností a na úmysl sv. Otce
3.11. Odrlice
16:30
Za farníky z Odrlic a za duše v očistci
Senice
18:00
Za Karla a Anežku Doleželovy, jejich děti a duše v očistci
so 4.11. Pobožnost na hřbitově Náměšť
14:30
Pobožnost na hřbitově Loučany
14:30

Bilsko
17:00
Za manžele Jindřišku a Jana Valouchovy, dceru Marii, ž. a rodinu Valouchovu
ne 5.11. 31. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Marcelu Svozilovu, ž. a rodinu Svozilovu a Palánkovu
Cholina
09:30
Za rodiče Šandovy, ž. a ro- dinu
Náměšť
11:00
Za Annu a Vojtěcha Vyhlídalo- vy a 2 rodiče
Pobožnost na hřbitově Senice
14:00
Pobožnost na hřbitově Cholina
15:00
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP