Slavíme 33. neděle v mezidobí

3. prosince bude na faře v Senici po mši sv. schůzka těch, kteří uklízí kostel a faru. Přijďte také vy, kteří byste se chtěli připojit. Bude se mimo jiné domlouvat úklid na příští rok.

Příští nedělí končí liturgický rok.

Sbírku příští neděle odešleme na křesťanská media.


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 19.11. 33. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Marii a Františka Šindelářo- vy, rodiče a sourozence s pros- bou o dar zdraví a B. požehnání pro ž. rodinu
Cholina
09:30
Za Anežku Faksovu, manžela a děti
Náměšť
11:00
Za Jitku Kopřivovu a duše v očistci
po 20.11. Cholina
09:30
Slouží P. Martin Sekanina
František
14:00
Za živé a zemřelé farníky našich farností
út 21.11. Cholina
17:00
Slouží P. Martin Sekanina
st 22.11. Památka
Svaté Cecílie,
panny a mučednice
Náměšť
17:00
Na poděkování  za 2 roky man- želství
Senička
18:00
Za Ottu Sekaninu, manžel- ku, děti a za živou rodinu
čt 23.11. Cholina
17:00
Za ž. a rodinu Dojčánovu a Huňkovu
24.11. Památka sv. Ondřeje Dung Laca a muč. Senice
18:00
Za spásu duše maminky Emí- lie Křupkové
so 25.11. Bílsko
16:00
Za Filomenu Chytilovu
ne 26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále Senice
08:00
Za ž. a rod. Pavlíčkovu, Roz- sypalovu a Husičkovu s prosbou za nová kněžská a řeholní povo- lání
Cholina
09:30
Za Jindřicha Maksanta, syna, 2 rodiče a ž. rodinu
Náměšť
11:00
Za Vojtěcha Ošťádala, man- želku a 3 dcery
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP