Slavíme 1. neděli postní

Příští neděli vychází sbírka na Haléř svatého Petra


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901, farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 18.2. 1. neděle postní Senice
08:00
Za Ludmilu Štafovu s pros- bou o dar zdraví pro celou rodinu
Cholina
09:00
Křížová cesta
Cholina
09:30
Za Arnošta Vogela a rodiče
Náměšť
11:00
Za Zbyňka a Marii Nevrlé a rodinu
Senice
14:00
Křížová cesta
po 19.2. Loučany
18:00
Za duše v očistci
út 20.2.
st 21.2. Náměšť
17:00
Za Anežku a Marii Blahovy
Náměšť
16:30
Křížová cesta
Senička
18:00
čt 22.2. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola Cholina
16:30
Křížová cesta
Cholina
17:00
Za členy živého růžence z Dubčan
23.2. Senice
17:30
Křížová cesta
Senice
18:00
Za Petra Vařechu, bratra Pavla rodiče, sourozence s prosbou o dar zdraví pro ž. rodinu
so 24.2. Bílsko
17:00
Za Adama Demjanoviče, rodiče a sourozence
ne 25.2. 2. neděle postní Senice
08:00
Za Miloslava Endela a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Cholina
09:00
Křížová cesta
Cholina
09:30
Na poděk. za 10 let spole- čenství manželů s prosbou o B. požehnání do dalších let.
Náměšť
11:00
Za živou a rodinu Mrázkovu a Mlčákovu
Senice
14:00
Křížová cesta