Ohlášky

Slavíme 28. neděli v mezidobí

V sobotu 15. října se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do katedrály v Olomouci. Program na plakátku. Bude vypraven autobus. Zájemci ať se zapisují na seznam na stolku za lavicemi.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.