Ohlášky

Slavíme neděli Nejsvětější Trojice

Na blížící se slavnost Božího Těla připravujeme další mši svatou zaměřenou na děti. Prosíme proto rodiče, aby své děti doprovodili příští neděli dopředu. Po mši svaté bude následovat tradiční průvod s Pánem Ježíšem přes náměstí. Děvčata, která chtějí jít za družičky, ať si vezmou s sebou košíčky s květinami. Chlapci dostanou do rukou palmové listy.

Celý příspěvek

Slavíme Seslání Ducha Svatého

Děkuji všem, kdo při dnešní bohoslužbě přednesli Bohu s plnou vážností souhlas s obnovou svých biřmovacích závazků. Kéž vás Duch Svatý posiluje ve zkouškách, pomáhá budovat přátelství s Kristem, naplňuje vaše srdce láskou, vírou a božskou nadějí, uděluje potřebné dary a učiní si z vás ochotné nástroje, připravené k šíření radostné zvěsti evangelia.

Celý příspěvek

Slavíme 7. neděli velikonoční

Hlavním úkolem týdne je pokračovat v duchovní přípravě na svátek Seslání Ducha Svatého. Z tohoto důvodu dávám ve farnosti mimořádnou možnost ke každodenní účasti na mši svaté, při níž zazní myšlenky a modlitby z brožurky od otce arcibiskupa. Novéna – kterou máte doma – počítá se třemi krátkými zastaveními na každý den, a je proto určená především k osobní modlitbě.

Celý příspěvek

Slavíme 6. neděli velikonoční

Za týden budeme mít opět příležitost přispět na záchranu vzácných senických varhan. Podle vyjádření diecézního organologa – který má o věci dobrý přehled – je právě náš nástroj na regionální úrovni velmi významný vhledem ke svému staviteli, použité technologii i době vzniku. K opravám bude třeba přistupovat se vší důsledností a vážností.

Celý příspěvek

Slavíme 5. neděli velikonoční

Dnes odpoledne můžete využít nabídku májového koncertu klasických duchovních písní, který se koná od 15 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vilémově. Pokud by vám to nevyšlo, není třeba věšet hlavu. Další kvalitní koncert duchovní hudby se koná už ve středu večer ve slavnostním sále olomoucké nemocnice na Hradisku. Podrobnosti k oběma akcím jsou vyvěšeny na plakátech.

Celý příspěvek

Slavíme neděli Dobrého pastýře

Modleme se dnes s celou církví, aby v žádné křesťanské obci nechyběl pastýř, který by hlásal evangelium, slavil eucharistii, vyučoval ve víře a posiloval trpící. Modleme se také, aby mladí muži a mladé dívky – povolaní a povolané od Boha – s radostí následovali Krista v řeholním životě. Poselství papeže k dnešnímu dni modliteb za duchovní povolání najdete v rubrice „Ke stažení“.

Celý příspěvek

Slavíme 3. neděli velikonoční

Cyklus katechezí o Duchu Svatém pokračuje v pátek na faře svým druhým setkáním. Čeká nás přednáška, na kterou mohou kromě biřmovanců přijít i ti z vás, kdo cítí potřebu oživit v sobě Boží dary v minulosti přijaté při biřmování. Začátek těchto veřejných vzdělávacích katechezí bude bývat poslední pátek v měsíci, vždy v 19 hodin.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.