Hospodaření farnosti Náměšť na Hané za rok 2021

PŘÍJMY
Zůstatek z r. 2020 – banka 154636,41
Zůstatek z r. 2020 – pokladna 8467
Sbírky 185402
Nájemné 198382
Dary 33000
Úroky 1,16
CELKEM 579888,57
VÝDAJE
Plyn 55997,61
Elektřina 29460,53
Opravy 7368,90
Odeslané sbírky 61804
Daň z nemovitosti 28614
Bohoslužebné výdaje 3581
Pojistný fond 1700
Desátek 8900
Mzdový fond 40259
Splátka zápůjčky AO 150000
Děkanátní fond 890
Ostatní výdaje 24790,70
CELKEM 413365,74
Stav k 31.12.2021
Banka 162119,83
Pokladna 4403
CELKEM 166522,83
Dluh u arcibiskupství k 31.12.2021 400000
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.