Hospodaření farnosti Náměšť na Hané za rok 2021

PŘÍJMY
Zůstatek z r. 2020 – banka 154636,41
Zůstatek z r. 2020 – pokladna 8467
Sbírky 185402
Nájemné 198382
Dary 33000
Úroky 1,16
CELKEM 579888,57
VÝDAJE
Plyn 55997,61
Elektřina 29460,53
Opravy 7368,90
Odeslané sbírky 61804
Daň z nemovitosti 28614
Bohoslužebné výdaje 3581
Pojistný fond 1700
Desátek 8900
Mzdový fond 40259
Splátka zápůjčky AO 150000
Děkanátní fond 890
Ostatní výdaje 24790,70
CELKEM 413365,74
Stav k 31.12.2021
Banka 162119,83
Pokladna 4403
CELKEM 166522,83
Dluh u arcibiskupství k 31.12.2021 400000
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP