Hospodaření farnosti Náměšť na Hané za rok 2018 (2. pololetí)

PŘÍJMY
Zůstatek k 30.06.2018 – banka 1104204,98
Zůstatek k 30.06.2018 – pokladna 50002
Sbírky 94804
Nájemné 102144
Dotace a dary 1639824,90
Úroky 45,15
CELKEM 2991025,03
VÝDAJE
Plyn 31980
Elektřina 6324
Odeslané sbírky 8000
Daň z nemovitosti 12643
Bohoslužebné výdaje 18703
Opravy 2557142
Ostatní výdaje 1896
CELKEM 2636688
STAV K 31.12.2018
Banka 340224,03
Pokladna 14113
CELKEM 354337,03
Dluh u arcibiskupství k 31.12.2018 1000000
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP