Hospodaření farnosti Náměšť na Hané za rok 2018 (2. pololetí)

PŘÍJMY
Zůstatek k 30.06.2018 – banka 1104204,98
Zůstatek k 30.06.2018 – pokladna 50002
Sbírky 94804
Nájemné 102144
Dotace a dary 1639824,90
Úroky 45,15
CELKEM 2991025,03
VÝDAJE
Plyn 31980
Elektřina 6324
Odeslané sbírky 8000
Daň z nemovitosti 12643
Bohoslužebné výdaje 18703
Opravy 2557142
Ostatní výdaje 1896
CELKEM 2636688
STAV K 31.12.2018
Banka 340224,03
Pokladna 14113
CELKEM 354337,03
Dluh u arcibiskupství k 31.12.2018 1000000
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.