Hospodaření farnosti Náměšť na Hané za rok 2019

PŘÍJMY
Zůstatek z r. 2018 – banka 340224,03
Zůstatek z r. 2018 – pokladna 14113
Sbírky 177937
Nájemné 172866
Dary 131500
Úroky 35,32
CELKEM 836675,35
VÝDAJE
Plyn 52773
Elektřina 28776
Odeslané sbírky 37014
Daň z nemovitosti 25286
Bohoslužebné výdaje 2564
Pojistný fond 1700
Desátek 8900
Mzdový fond 37465
Splátka zápůjčky AO 300000
Opravy 9070
Ostatní výdaje 37480
CELKEM 541024
STAV K 31.12.2019
Banka 292248,25
Pokladna 3399
CELKEM 295647,25
Dluh u arcibiskupství k 31.12.2019 700000
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.