Hospodaření farnosti Náměšť na Hané za rok 2020

PŘÍJMY
Zůstatek z r. 2019 – banka 292248,25
Zůstatek z r. 2019 – pokladna 3399
Sbírky 123336
Nájemné 136048
Dary 44127
Úroky 18,87
CELKEM 599177,12
VÝDAJE
Plyn 49576,55
Elektřina 26102,66
Opravy 109066
Odeslané sbírky 19316
Daň z nemovitosti 25286
Bohoslužebné výdaje 3976
Pojistný fond 1700
Desátek 8900
Mzdový fond 35506
Splátka zápůjčky AO 150000
Děkanátní fond 890
Ostatní výdaje 5754,50
CELKEM 436073,71
STAV K 31.12.2020
Banka 154636,41
Pokladna 8467
CELKEM 163103,41
Dluh u arcibiskupství k 31.12.2020 550000
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.