Hospodaření farnosti Náměšť na Hané za rok 2020

PŘÍJMY
Zůstatek z r. 2019 – banka 292248,25
Zůstatek z r. 2019 – pokladna 3399
Sbírky 123336
Nájemné 136048
Dary 44127
Úroky 18,87
CELKEM 599177,12
VÝDAJE
Plyn 49576,55
Elektřina 26102,66
Opravy 109066
Odeslané sbírky 19316
Daň z nemovitosti 25286
Bohoslužebné výdaje 3976
Pojistný fond 1700
Desátek 8900
Mzdový fond 35506
Splátka zápůjčky AO 150000
Děkanátní fond 890
Ostatní výdaje 5754,50
CELKEM 436073,71
STAV K 31.12.2020
Banka 154636,41
Pokladna 8467
CELKEM 163103,41
Dluh u arcibiskupství k 31.12.2020 550000
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI