Hospodaření farnosti za rok 2015

PŘÍJMY
Zůstatek z r. 2014 – pokladna 1 528
Zůstatek z r. 2014 – banka 598 454,89
Nájemné 119 122,68
Sbírky 197 398
Úroky z vedení běžného účtu 42
Dotace a příspěvky 5 000
Příspěvek na energie 31 200
CELKEM 952 745,57
VÝDAJE
Bohoslužebné výdaje (hostie, víno, svíce …) 13 042
Plyn 46 947
Elektřina 14 825
Opravy 316 463
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 53 000
Charitativní výdaje 6 731
Daň z nemovitosti 29 216
Telefon 1 479
Havarijní pojištění 2 000
Ostatní výdaje 67 695
CELKEM 551 398
STAV K 31.12.2015
Běžný účet 399 751,57
Pokladna 1 596
CELKEM 401 347,57
ÚČET č. 2 (dobročinný)
Stav k 31.12.2015 63 762,69