Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 13. neděli v mezidobí

Součástí velehradské pouti ke sv. Cyrilu a Metodějovi jsou letos opět i tradiční Dny lidí dobré vůle. Přehledné informace o připraveném programu najdete na vývěsce před kostelem, nebo na stránkách arcidiecéze: www.ado.cz. Benefiční koncert, který se tradičně koná v předvečer státního svátku, můžete podpořit formou DMS ve tvaru „DMS VELEHRAD“ na telefonní číslo 87 777.

Celý příspěvek

Jmenování farářem

S platností od 1. července je dosavadní administrátor farnosti, P. Tomáš Klíč, jmenován řádným farářem v Senici na Hané. Tomuto jmenování předcházelo úspěšné složení tzv. farářských zkoušek v prosinci 2011. Generální vikář arcidiecéze přeje jmenovanému při této příležitosti „hojnost Božích darů pro jeho službu“.

Slavíme Narození svatého Jana Křtitele

Páteční slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla nám církev doporučuje slavit podle možností jako zasvěcený svátek. K účasti na večerní mši svaté zvu v tento den zvláště děti a jejich rodiče. Společně poděkujeme Pánu Bohu za šťastně dokončený školní rok. Zároveň je možné při této příležitosti ještě odevzdat přihlášku do náboženství.

Celý příspěvek

Zahraj si ve filmu

Česká televize a společnost Three Brothers hledají komparzisty všech věkových kategorií pro natáčení historického filmu a seriálu Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů. Dílo vzniká pod taktovkou režiséra Petra Nikolaeva u příležitosti blížícího se výročí příchodu svatých bratří na Velkou Moravu. Bližší informace čtěte dále na přiloženém plakátě.

Celý příspěvek

Vzhůru do Jeseníků

Otec Tomáš zve odvážné chlapce i děvčata na prázdninový výlet do hor. Tři dny společného putování na kolech začnou hned po senických hodech v pondělí 23. července. Více informací najdete zde.

Farní list červen 2012

Právě vychází nový Farní list. Mimořádnou pozornost v něm věnujeme skautům, kteří si letos připomínají 100 roků od svého založení v České republice. Několik vybraných příspěvků najdete na webu v rubrice „TOP články“. Úvodník otce Tomáše nazvaný „Dobré základy“ zobrazíte rozbalením zbytku této zprávy.

Celý příspěvek

Slavíme 11. neděli v mezidobí

Tuto středu končí školní vyučování náboženství. Přihlášky na příští rok jsou k dispozici pod kůrem a odevzdávají se buď ve škole, nebo na faře do konce června. Dojíždějící žáci druhého stupně budou mít od září opět možnost chodit do náboženství na faru.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP