Římskokatolická farnost Senice na Hané

Kurz živé teologie pro seniory

Biskupství brněnské a sdružení Hippokrates spolupracují s Masarykovou univerzitou při pořádání kurzu Spirituální dimenze člověka Univerzity třetího věku. Kurz je určen všem zájemcům o teologii blízkou životu, kteří dosáhli nebo se přiblížili důchodovému věku a mají alespoň středoškolské vzdělání. Bližší informace najdete v rubrice „Studium teologie“.

Slavíme Zmrtvýchvstání Krista

Dnes odpoledne na faře se uskuteční posezení u skleničky vína pro ty, kdo zatím nemají naplánovaný jiný sváteční program. Srdečně zvu na návštěvu kohokoliv z farníků. Budete očekáváni v 17 hodin. -OT-

Celý příspěvek

Velikonoční pozdrav

Zajásejte již zástupy andělů v nebi. Ježíš Kristus zemřel, ale i z mrtvých vstal; je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. Šťastni jsou všichni, kdo tomu uvěřili, i když jej zatím sami neviděli. Přejeme vám požehnané Velikonoce! -OT-

Celý příspěvek

Farní list duben

Milí čtenáři, velikonoční vydání Farního listu je pro vás v tištěné podobě připraveno v kostele. Vybrané příspěvky najdete také na našem portálu publikované v rubrice „TOP články“. Úvodník otce Tomáše nazvaný „Důvod k oslavě“ může číst zde.

Celý příspěvek

Napravit křivdy, ale jak?

Vážení spoluobčané, nedávno prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně zákon o majetkovém narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Podle dostupných informací jde o vyvážený kompromis, který by nebyl myslitelný bez dobré vůle na obou stranách. Jistá významná část české veřejnosti však stále projevuje s konečným řešením nespokojenost, což silně motivuje opoziční politiky, aby se tvářili, že s vládním návrhem nesouhlasí, ačkoliv se sami přímo podíleli na jednáních s církvemi a dobře vědí, že uzavřené dohody budou pro stát výhodné.

Celý příspěvek

Modleme se za mládež

Začal Týden modliteb za mládež, který je pro několik zástupců naší farnosti bezprostřední přípravou na sobotní cestu do Jednova, kde se mají aktivně účastnit děkanátního setkání. Mimo to si celé společenství církve může znovu uvědomit důležitost modlitby za to, aby mladí křesťané žili z víry a stali se mezi svými vrstevníky protagonisty nové evangelizace. -OT-

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP