Hospodaření farnosti za rok 2016

PŘÍJMY
Zůstatek z r. 2015 – pokladna 1 596
Zůstatek z r. 2015 – banka 399 751,57
Nájemné 68 211
Sbírky 163 488
Úroky z vedení běžného účtu 28,78
Dary 30 500
Příspěvek na energie 27 600
CELKEM 691 175,35
VÝDAJE
Bohoslužebné výdaje (hostie, víno, svíce …) 8 816
Plyn 32 271
Elektřina 13 901
Opravy 27 027
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 55 612
Daň z nemovitosti 29 390
Telefon 1 428
Havarijní pojištění 2 000
Ostatní výdaje (mimo jiné vrácení půjčky na opravu varhan 250 000 obci Senice na Hané) 291 570
CELKEM 462 015
STAV K 31.12.2016
Běžný účet 226 860,35
Pokladna 2300
CELKEM 229 160,35
ÚČET č. 2 (dobročinný)
Stav k 31.12.2016 88 296,03