Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdaleny

Od 22.7. do 3.8. má P. Martin dovolenou. V týdnu od 22. do 27. 7 ho zastupuje P. Roman Vlk z Laškova (mobil: 739523415). V týdnu do 29.7. do 3.8. ho zastupuje P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic (mobil: 736139264). Na ně se obracejte v případě vyřizování pohřbů či zaopatřování.

 

V neděli 21.7. je sbírka na opravy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 21.7. Titulární slavnost koste- la sv. Maří Magdaleny Senice 09:30


14:00

Za živé a farníky a dobrodince kostela


Svátostné požehnání

po 22.7. Svátek sv. Marie Magdalény
út 23.7. Svátek sv. Brigity, řeholni- ce, patronky Evropy
st 24.7.
čt 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7. Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Senice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
so 27.7. Sv. Gorazda a druhů
ne 28.7. 17. neděle v mezidobí Senice 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner