Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdaleny

Od 22.7. do 3.8. má P. Martin dovolenou. V týdnu od 22. do 27. 7 ho zastupuje P. Roman Vlk z Laškova (mobil: 739523415). V týdnu do 29.7. do 3.8. ho zastupuje P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic (mobil: 736139264). Na ně se obracejte v případě vyřizování pohřbů či zaopatřování.

 

V neděli 21.7. je sbírka na opravy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 21.7. Titulární slavnost koste- la sv. Maří Magdaleny Senice 09:30


14:00

Za živé a farníky a dobrodince kostela


Svátostné požehnání

po 22.7. Svátek sv. Marie Magdalény
út 23.7. Svátek sv. Brigity, řeholni- ce, patronky Evropy
st 24.7.
čt 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7. Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Senice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
so 27.7. Sv. Gorazda a druhů
ne 28.7. 17. neděle v mezidobí Senice 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Společná předvánoční sv. zpověď
kostel Senice, sobota 21.12.2019, 14:00 – 15:30

Zpívání dětí ZŠ v kostele
kostel Senice, výroba perníčků na faře, neděle 22.12.2019, 14:30 – 18:00

Vánoční koncert
kostel Cholina, neděle 29.12.2019 v 16 hodin, účinkuje schola Pramen

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 05.01.2020 v 16 hodin, účinkuje Collegium vocale

Tříkrálová sbírka
Senice, sobota 11.01.2020 od 9 hodin