Pastorační rada

V období od 1. listopadu 2013 do 31. října 2017
tvoří pod vedením faráře pastorační radu tito farníci:

1. Josef Coufal – jmenován; oblast duchovní život

2. Eva Solovská – zvolena; oblast práce s dětmi – katecheze

3. Pavel Štefan – zvolen; oblast podpora manželství

4. Josef Rozsypal ml. – zvolen; oblasti hlas mládeže svět kolem nás

5. Ludmila Blažková – jmenována; oblast pomoc lidem v nouzi

6. Jiří Sekanina – zvolen; oblast misie – vyhledávání vzdálených

7. Karel Jahoda – zvolen; oblast mediální komunikace

8. Vendula Koupilová – jmenována; oblast dlouhodobé projekty – Farní list

Ustavujícímu zasedání předcházelo uvedení členů do funkce složením slibu a předáním dekretu při mši svaté v den slavnosti Všech svatých 1. 11. 2013.

Členové rady z řad laiků si vybrali své zástupce a spolupracovníky pro jednotlivé oblasti:

1. Petra Obšelová
2. Alžběta Skopalová a Radka Ošťádalová
3. Ludmila Štefanová
4. Metoděj Koupil, ml. a Marek Trizuljak
5. Ludmila Grecmanová
6. Jiří Kučera
7. Martin Obšel
8. Anna Jahodová a Markéta Houdková


Od 1. května 2011 do 30. dubna 2013
pracovali spolu s otcem Tomášem Klíčem v pastorační radě tito bratři a sestry:

Josef Coufal – zvolen; Pavel Dlabal – jmenován; Dominika Doláková – zvolena; Markéta Houdková – zvolena; Jan Hrachovina – zvolen; Vendula Koupilová – zvolena; Pavel Navrátil – jmenován; Jiří Sekanina – jmenován; Marie Sterzová – delegována (Mariina Legie); Anna Štafová – zvolena; Ludmila Štafová – zvolena

Rada byla oficiálně ustanovena po určité době provizorní činnosti. Ustavujícímu zasedání předcházelo uvedení členů do funkce složením slibu a předáním dekretu při nedělní mši svaté (24. 7. 2011). Doba jmenování byla novým administrátorem – neznalým pastorační situace – omezena na 2 roky.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hromniční pouť matek
farní kostel Šternberk, sobota 03. 02. 2018 od 9:20 hodin

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 09. 02. 2018 od 20 hodin

Popeleční středa – začátek doby postní                                                                           14. února, bohoslužby Cholina 17:00, Senice 18:30

Pokračování kurzu lektorů
fara Luká, soboty 17.02., 17.03., 14.04., vždy od 9 hodin