Pastorační rada

V období od 1. listopadu 2013 do 31. října 2017
tvořili pod vedením faráře pastorační radu tito farníci:

1. Josef Coufal – jmenován; oblast duchovní život

2. Eva Solovská – zvolena; oblast práce s dětmi – katecheze

3. Pavel Štefan – zvolen; oblast podpora manželství

4. Josef Rozsypal ml. – zvolen; oblasti hlas mládeže svět kolem nás

5. Ludmila Blažková – jmenována; oblast pomoc lidem v nouzi

6. Jiří Sekanina – zvolen; oblast misie – vyhledávání vzdálených

7. Karel Jahoda – zvolen; oblast mediální komunikace

8. Vendula Koupilová – jmenována; oblast dlouhodobé projekty – Farní list


OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

XX. Myslivecká pouť
Svatý Hostýn, neděle 20. října 2018 v 10:15 hodin