Slavíme 5. neděli postní

Tento týden máme poslední možnost zapojit se do postní almužny naší farnosti pro Haiti. Prosím všechny, kdo doma připravují dar, který je plodem jejich horlivého pokání, aby své pokladničky přinesli do kostela příští neděli. Snažte se nezapomenout. Vybraní zástupci z řad našich dětí přinesou koš s almužnou k oltáři během obětního průvodu. Připomínám, že bohoslužba Květné neděle začne podle zvyku na prostranství za kostelem.

Sbírku příští neděle – která je v církvi slavena jako Světový den mládeže – věnujeme na podporu aktivit, které naše farnost pro mládež připravuje na léto.

V sobotu proběhne „děkanátko“, tj. děkanátní setkání mládeže. Společný odjezd do Jednova bude ráno v 8:30. Návrat pozdě odpoledne. Jak jste si dnes mohli všimnout v přímluvách, je celý tento týden vyhlášen týdnem modliteb za mládež. Vyvrcholí příští neděli. Prosím, přidejte se k tomuto úmyslu.

Tento pátek večer bych měl na faře pronést první zdělávací přednášku pro dospělé z cyklu Dary Ducha Svatého. Protože obvyklá mše svatá odpadá kvůli pohřbu, stanovuji začátek katecheze na 19 hodin.

Kdo bude chtít využít zpovědních dnů v okolních farnostech, může přijet v sobotu od 14 hodin do Těšetic nebo příští neděli od 15 hodin do Náměště.

Byl jsem požádán, abych vyhlásil prosbu o pomoc s přípravou Agapé. Kdo se tedy chcete zapojit např. pečením, přijďte se domluvit hned po skončení této mše. Sraz spolupracovníků je vzadu u zpovědnice. Znovu připomínám, že termín konání Agapé byl v rámci Svatého týdne posunut na středu.

Stanovený je už také rozpis obřadů velikonočního Tridua. Nejdůležitější z nich – vigilie vzkříšení – začne na Bílou sobotu přesně ve 21 hodin. Na rozdíl od některých předchozích let je program faráře postaven tak, aby mezi bohoslužbami bylo dostatek času na přejezd do Senice.

Dnešní odpolední křížovou cestu pro vás připravuje společenství živého růžence.