Modleme se za mládež

Začal Týden modliteb za mládež, který je pro několik zástupců naší farnosti bezprostřední přípravou na sobotní cestu do Jednova, kde se mají aktivně účastnit děkanátního setkání. Mimo to si celé společenství církve může znovu uvědomit důležitost modlitby za to, aby mladí křesťané žili z víry a stali se mezi svými vrstevníky protagonisty nové evangelizace. -OT-

Modlitba za celostátní setkání mládeže 2012

Pane Ježíši Kriste,
prosíme Tě za mladé lidi celého světa:
chraň je před hříchem
a daruj jim vytrvalost ve zkouškách.
Kéž poznají své životní povolání
a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout.

Zvláště tě prosíme,
požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad Sázavou,
aby přijali dary Ducha Svatého: lásku, radost a pokoj,
a aby se tak stali věrohodnými svědky tvé lásky
všude, kam je posíláš.
Prosíme o to na přímluvu Tvé i naší maminky Marie:

Zdrávas, Maria …