Modleme se za mládež

Začal Týden modliteb za mládež, který je pro několik zástupců naší farnosti bezprostřední přípravou na sobotní cestu do Jednova, kde se mají aktivně účastnit děkanátního setkání. Mimo to si celé společenství církve může znovu uvědomit důležitost modlitby za to, aby mladí křesťané žili z víry a stali se mezi svými vrstevníky protagonisty nové evangelizace. -OT-

Modlitba za celostátní setkání mládeže 2012

Pane Ježíši Kriste,
prosíme Tě za mladé lidi celého světa:
chraň je před hříchem
a daruj jim vytrvalost ve zkouškách.
Kéž poznají své životní povolání
a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout.

Zvláště tě prosíme,
požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad Sázavou,
aby přijali dary Ducha Svatého: lásku, radost a pokoj,
a aby se tak stali věrohodnými svědky tvé lásky
všude, kam je posíláš.
Prosíme o to na přímluvu Tvé i naší maminky Marie:

Zdrávas, Maria …

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP