Slavíme 4. neděli postní

Při sbírce na opravy v neděli 20.3. se vybralo: Senička 250,- Kč (čt), Senice 7.210,- Kč. Dohromady 7.460,- Kč. Pán Bůh zaplať!

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, tichá adorace, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Pozvánka pro mládež: EXIT – pátek 1.4. od 19 hodin na faře ve Vilémově. Téma: Posti se a vnímej. Je možné využít odvoz (viz plakátek na nástěnce).

V neděli ve14:30 pobožnost Křížové cesty v kostele.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 27.3. 4. neděle postní Senice 08:00 Za živé a farníky
14:30 Pobožnost Křížové cesty
po 28.3.
út 29.3.
st 30.3.
čt 31.3. Senička
18:00
Volný úmysl
1.4. 1. pátek v měsíci Senice
18:00
Za Vladimíra Pytlíčka, živou a rodinu Pytlíčkovu a Berákovu
so 2.4. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 3.4. 5. neděle postní Senice 08:00 Za Marcelu Svozilovou, živou a rod. Svozilovu a Palánkovu
14:30 Pobožnost Křížové cesty
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Setkání mládeže EXIT

fara Ptení, pátek 30. září od 19 hodin. Téma: Smysl života

 

Farní pouť do Frýdku

sobota 1. října, poutní mše sv. v 9:30 hod. v bazilice, pobožnost Křížové cesty, odpoledne návštěva TV Noe

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání

katedrála Olomouc, sobota 15.10.2022 od 15 hod.

 

Arcidiecézní setkání mládeže

Olomouc, 18. – 19. listopadu 2022, 30. výročí