Slavíme 5. neděli postní

V pátek v 17:30 bude pobožnost Křížové cesty v kostele.

V sobotu 9.4. od 14 do 15 hodin bude předvelikonoční svatá zpověď. Zpovídat budou i cizí zpovědníci.

V neděli 10.4. je Květná neděle, kterou začne Svatý týden – týden, ve kterém si budeme připomínat Ježíšovo utrpení, smrt na kříži a slavné zmrtvýchvstání. Na začátku bohoslužby je žehnání kočiček za kostelem, následuje průvod do kostela, který nám připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Při mši sv. se čtou Pašije – evangelní zpráva o utrpení našeho Pána.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 3.4. 5. neděle postní Senice 08:00 Za Marcelu Svozilovou, živou a rod. Svozilovu a Palánkovu
14:30 Pobožnost Křížové cesty
po 4.4.
út 5.4.
st 6.4.
čt 7.4. Senička
18:00
Za Marii Otáhalovu a Boží po- žehnání pro živou rodinu
8.4. Senice
18:00
Za rodiče Grézlovy, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
so 9.4. Senice
14-15
Předvelikonoční sv. zpověď
ne 10.4. Květná neděle Začíná Svatý týden Senice 08:00 Za rodiče a prarodiče Sekyrovy a za živou rodinu
14:30 Pobožnost Křížové cesty
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Setkání mládeže EXIT

fara Ptení, pátek 30. září od 19 hodin. Téma: Smysl života

 

Farní pouť do Frýdku

sobota 1. října, poutní mše sv. v 9:30 hod. v bazilice, pobožnost Křížové cesty, odpoledne návštěva TV Noe

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání

katedrála Olomouc, sobota 15.10.2022 od 15 hod.

 

Arcidiecézní setkání mládeže

Olomouc, 18. – 19. listopadu 2022, 30. výročí