Slavíme Květnou neděli

Květnou neděli začíná Svatý týden. Zelený čtvrtek – dopoledne v katedrále Missa chrismatis, při které biskup světí oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Večer mše sv. na památku Poslední večeře. Velký pátek – den smrti našeho Pána, proto je v tento přísný půst (půst od masa a půst újmy). V tento den se neslaví mše sv., konají se velkopáteční obřady (bohosl. slova, uctívání kříže, sv. přijímání). Bílá sobota – den, kdy Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu. Večer oslavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání při Velikonoční vigilii (slavnost světla, bohoslužba slova, křestní bohoslužba a eucharistická bohoslužba). Neděle velikonoční – největší křesťanský svátek, oslava zmrtvýchvstalého Pána, vítěze nad smrtí.

Na Bílou sobotu bude kostel v Senici otevřen od 9 hodin až do začátku Velikonoční vigilie (19 hod.). Bude možné navštívit Boží hrob a v modlitbě poděkovat za to, co pro naši spásu vykonal Pán Ježíš. Zapisujte se na seznam, který je v kostele vzadu na stolku. U Božího hrobu bude kasička, kam bude možné přispět na Svatou zemi.

O neděli velikonoční bude sbírka, tentokrát ne na kněžský seminář, ale na kněžské platy. K této sbírce se čte pastýřský list otce arcibiskupa. Na konci mše sv. bude žehnání pokrmů.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 10.4. Květná neděle
Začíná Svatý týden
Senice 08:00 Za rodiče a prarodiče Sekyrovy a za živou rodinu
14:30 Pobožnost Křížové cesty
po 11.4. Pondělí Svatého týdne
út 12.4. Úterý Svatého týdne
st 13.4. Středa Svatého týdne
čt 14.4. Zelený čtvrtek Senice
18:00
Za + rodiče a prarodiče Pavelkovy s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
15.4. Velký pátek Senice
18:00
Velkopáteční obřady
so 16.4. Bílá sobota Senice
19:00
Za všechny živé a + členky chrámového sboru a jejich rodiny
(Boží hrob otevřen od 9 hod.)
ne 17.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Senice 08:00 Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Setkání mládeže EXIT

fara Ptení, pátek 30. září od 19 hodin. Téma: Smysl života

 

Farní pouť do Frýdku

sobota 1. října, poutní mše sv. v 9:30 hod. v bazilice, pobožnost Křížové cesty, odpoledne návštěva TV Noe

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání

katedrála Olomouc, sobota 15.10.2022 od 15 hod.

 

Arcidiecézní setkání mládeže

Olomouc, 18. – 19. listopadu 2022, 30. výročí