Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

O neděli velikonoční je sbírka, tentokrát ne na kněžský seminář, ale na platy duchovních. Pán Bůh zaplať! Na konci mše sv. žehnání pokrmů.

Díky těm, kteří se zapojili do Postní almužny. V 10 kasičkách bylo 2.829,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě letošních Velikonoc. Těm, kteří uklidili a vyzdobili kostel, schole za pěkné zpěvy, panu kostelníkovi za přípravu všeho potřebného, ministrantům za jejich službu. Díky také za každý příspěvek na květiny. Všem Pán Bůh zaplať!

 
POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 17.4. Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Senice 08:00 Za živé a farníky
po 18.4. Pondělí v oktávu velikonočním
Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za 40 let společného živo- ta s prosbou o Boží pože- hnání do dalších let
út 19.4. Úterý v oktávu velikonočním
st 20.4. Středa v oktávu velikonočním
čt 21.4. Čtvrtek v oktávu velikonočním
Senička
18:00
Za † Stanislava Smičku, ži- vou rodinu Sekaninovu a Smičkovu
22.4. Pátek v oktávu velikonočním
Senice
18:00
Za † Annu a Emila Zajíčko- vy, rodiče a duše v očistci
so 23.4. Sobota v oktávu velikonočním
ne 24.4. 2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
Senice 08:00 Za živé a † farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Setkání mládeže EXIT

fara Ptení, pátek 30. září od 19 hodin. Téma: Smysl života

 

Farní pouť do Frýdku

sobota 1. října, poutní mše sv. v 9:30 hod. v bazilice, pobožnost Křížové cesty, odpoledne návštěva TV Noe

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání

katedrála Olomouc, sobota 15.10.2022 od 15 hod.

 

Arcidiecézní setkání mládeže

Olomouc, 18. – 19. listopadu 2022, 30. výročí