Slavíme 12. neděli v mezidobí

Sbírka v neděli 19.6. je na opravy. Pán Bůh zaplať!

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Cena 75,- Kč.

Zapisují se úmysly mší sv. (intence) na druhé pololetí.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 19.6. 12. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za duše v očistci a za farníky
po 20.6.
út 21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
st 22.6.
čt 23.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Senice
18:00
Za † Marii Navrátilovu a živou rodinu
24.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Senice 18:00 Za † Stanislava Konečného
so 25.6. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
ne 26.6. 13. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † Jiřího Dočkala
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic