Slavíme 13. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 19.6. se v Senici vybralo 7.210,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Ve čtvrtek 30.6. se náš otec arcibiskup loučí s diecézí. Všichni jsou zváni na mši sv. v katedrále, která začne v 17 hodin. Po mši sv. setkání u katedrály.

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Zapisují se úmysly mší sv. (intence) na druhé pololetí.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Cena 75,- Kč.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 26.6. 13. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † Jiřího Dočkala
po 27.6.
út 28.6. Sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
st 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Doporučený svátek
čt 30.6. Svátek Výročí posvěcení katedrály Olomouc
17:00
Mše svatá v 17 hodin
v katedrále
1.7. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za † Stanislava Konečného
so 2.7. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 3.7. 14. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † Ludmilu Štafovou, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a za farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic