Slavíme 14. neděli v mezidobí

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2023. Cena 75,- Kč.

Zapistují se úmysly na mše sv. (intence) na 2. pololetí.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 3.7. 14. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † Ludmilu Štafovou, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a za farníky
po 4.7. Sv. Prokopa, opata
út 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Ev- ropy, hlavních patronů Moravy Senice 08:00 Za † rodiny Navrátilovy a Coufalovy a za Boží pože- hnání pro živé rodiny
st 6.7. Sv. Marie Goretti, panny a mučednice
čt 7.7. Senice
14:00
Zádušní mše svatá za
† Jaromíra Navrátila
(mše sv. v Seničce nebude)
8.7. Senice 18:00 Za † Jiřího Pistulku
so 9.7.
ne 10.7. 15. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za umírající
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic