Slavíme 15. neděli v mezidobí

Kdo by chtěl přispět na květinovou výzdobu na hody, může tak učinit. Peníze vybírá paní Markéta Houdková.

V neděli 17.7. bude sbírka na opravy.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2023. Cena 75,- Kč.

Zapistují se úmysly na mše sv. (intence) na 2. pololetí.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 10.7. 15. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za umírající
po 11.7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
út 12.7.
st 13.7.
čt 14.7. Senička
18:00
Za † manžela, rodiče,        sourozence z obou stran, dar víry a ochranu Panny Marie
15.7. Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve Senice 18:00 Za † Petra Vařechu, bratra Pavla a dar zdraví pro živou rodinu
so 16.7. Senice 11:00 Svatební mše sv. za novomanžele Michaela Smrčka a Zuzanu Libičovou
ne 17.7. 16. neděle v mezidobí Senice 08:00 Volný úmysl
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic