Slavíme 28. neděli v mezidobí

V sobotu 15. října se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do katedrály v Olomouci. Program na plakátku. Bude vypraven autobus. Zájemci ať se zapisují na seznam na stolku za lavicemi.

V neděli 16.10. bude sbírka na opravy.

Měsíc říjen je mariánský měsíc, ve kterém uctíváme Pannu Marii zvláště modlitbou sv. růžence. Modleme se v rodinách tuto modlitbu a veďme k tomu i děti.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 9.10. 28. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † rodiče, prarodiče, celou živou i † rodinu Dudkovu
po 10.10.
út 11.10. Sv. Jana XXIII., papeže
st 12.10.
čt 13.10. Senička 18:00 Za živou a † rodinu Heleka- lovu a † rodinu Otáhalovu
14.10. Senice 14:00 Zádušní mše svatá za
† Miloslava Endela
večerní mše sv. nebude
so 15.10. Sv. Terezie od Ježíše,
panny a učit. církve
ne 16.10. 29. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a † farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Koncert Václava Hudečka

kostel Náměšť na Hané, sobota 03.12.2022 v 19 hodin

 

Adventní koncert

kostel Cholina, neděle 11.12.2022 v 16:30 hodin. vystupuje pěvecký sbor Olio z Olomouce

 

Předvánoční sv. zpověď

kostel Senice, sobota 17.12.2022, 14 – 15 hodin