Slavíme 29. neděli v mezidobí

V neděli 16.10. je sbírka na opravy.

V úterý 18.10. v rámci děkanské vizitace bude v 17 hodin setkání farních rad s panem děkanem na faře v Senici.

Neděle 23.10. je tzv. „Misijní neděle“ – Den modliteb za misie. Při mši sv. bude sbírka na misie.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 16.10. 29. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a † farníky
po 17.10. Sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka
út 18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
st 19.10.
čt 20.10. Senička 18:00 Za † Jarom. a Lib. Zao- ralovy, živou a † rodinu
21.10. Senice 18:00 Za † Karla Heroudka a jeho † rodiče
so 22.10. Sv. Jana Pavla II., papeže
ne 23.10. 30. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Senice 08:00 Za † Jana Fišaru, dvoje † rodiče, za Boží pože- hnání a zdraví pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Koncert Václava Hudečka

kostel Náměšť na Hané, sobota 03.12.2022 v 19 hodin

 

Adventní koncert

kostel Cholina, neděle 11.12.2022 v 16:30 hodin. vystupuje pěvecký sbor Olio z Olomouce

 

Předvánoční sv. zpověď

kostel Senice, sobota 17.12.2022, 14 – 15 hodin