Slavíme 29. neděli v mezidobí

V neděli 16.10. je sbírka na opravy.

V úterý 18.10. v rámci děkanské vizitace bude v 17 hodin setkání farních rad s panem děkanem na faře v Senici.

Neděle 23.10. je tzv. „Misijní neděle“ – Den modliteb za misie. Při mši sv. bude sbírka na misie.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 16.10. 29. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a † farníky
po 17.10. Sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka
út 18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
st 19.10.
čt 20.10. Senička 18:00 Za † Jarom. a Lib. Zao- ralovy, živou a † rodinu
21.10. Senice 18:00 Za † Karla Heroudka a jeho † rodiče
so 22.10. Sv. Jana Pavla II., papeže
ne 23.10. 30. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Senice 08:00 Za † Jana Fišaru, dvoje † rodiče, za Boží pože- hnání a zdraví pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP