Slavíme 30. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 16.10. se vybralo: Senička (čt) 250,- Kč, Senice 7.465,- Kč. Dohromady 7.715,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Neděle 23.10. je tzv. „Misijní neděle“ – Den modliteb za misie. Při mši sv. bude sbírka na misie.

Společná modlitba za zemřelé v dušičkovém týdnu bude v neděli 6.11. ve 14 hodin (v Cholině v tentýž den v 15 hodin).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 23.10. 30. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † Jana Fišaru, dvoje † rodiče, za Boží požehnání
a zdraví pro živou rodinu
po 24.10.
út 25.10.
st 26.10.
čt 27.10. Senička 18:00 Za † rodiče Kitlovy
28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Senice 18:00 Volný úmysl
so 29.10.
ne 30.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela Senice 08:00 Za živou a † rodinu Pavlíč- kovu, Husičkovu a Boží po- žehnání pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Koncert Václava Hudečka

kostel Náměšť na Hané, sobota 03.12.2022 v 19 hodin

 

Adventní koncert

kostel Cholina, neděle 11.12.2022 v 16:30 hodin. vystupuje pěvecký sbor Olio z Olomouce

 

Předvánoční sv. zpověď

kostel Senice, sobota 17.12.2022, 14 – 15 hodin