Slavíme Výročí posvěcení kostela

Při sbírce na misie v neděli 23.10. se vybralo: Senička (čt) 280,- Kč, Senice 4.850,- Kč. Dohromady 5.130,- Kč. Pán Bůh zaplať!

V pokladničce na pomoc Ukrajině (na auto) bylo 4.400,- Kč. Pán Bůh zaplať!

V pátek je první pátek v měsíci listopadu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, tichá adorace, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Společná modlitba za zemřelé v dušičkovém týdnu bude v neděli 6.11. ve 14 hodin (v Cholině v tentýž den v 15 hodin).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 30.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela Senice 08:00 Za živou a † rod. Pavlíč- kovu, Husičkovu a Boží požehnání pro živou ro- dinu
po 31.10.
út 1.11. Slavnost
VŠECH SVATÝCH

(Doporučený svátek)
Senice 18:00 Za † Ludmilu Čechovou, manžela, syna a živou rodinu
st 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Senice 18:00 Za všechny zemřelé
čt 3.11. Senička 18:00 Za † vnuka Liborka Vítka a za † rodinu Spáčilovu a Endlovu
4.11. Sv. Karla Boromejského,
biskupa

1. pátek v měsíci
Senice 18:00 Za duše v očistci
so 5.11. 1. sobota v měsíci Senice 18:00 Na daný úmysl
ne 6.11. 32. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za † Marii a Františka Šindelářovy, Boží požehnání a dar zdraví pro živé rodiny
14:00 Společná modlitba za zemřelé na hřbitově
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP