Slavíme 4. neděli adventní

V neděli 18.12. je sbírka na opravy.

V neděli 18.12. od 16 hodin je zpívání dětí v kostele.

Na Štědrý den od 22 hodin se budou v kostele zpívat koledy.

V děkanátu Konice probíhá série přednášek o Posynodální apoštolské exhortaci papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky). Přehled přednášek je na plakátku na nástěnce. V Senici bude v neděli 15. ledna 2023.

Vzadu v kostele je možné zakoupit knížky a betlémky pro děti.

V zakristii je možné zapsat intence na 1. pololetí roku 2023.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 18.12. 4. neděle adventní
Senice 08:00 Za † Stanislava Štafu a dar zdraví pro živou rodinu
po 19.12.
út 20.12.
st 21.12.
čt 22.12. Senička 06:30 Za † Stanislava Smičku a živou rodinu
23.12. Senice 18:00 Volný úmysl
so 24.12.  
Štědrý den
Senice 08:00 Volný úmysl
Senice 22:30 Za živé a † členy chrámové- ho sboru a za jejich rodiny
ne 25.12. Slavnost
Narození Páně

(Závazný zasvěcený svátek)
Senice 08:00 Za † Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče a Boží po- žehnání pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Svatodušní svátky

kostel Senice na Hané, neděle 28.05., mše sv. v 8 hodin

 

Patrocinium Náměšť (Hody)

kaple Nejsvětější Trojice, Náměšť na Hané – u zámku, neděle 04.06. v 10:30 hod. Odchod průvodu od farního kostela v 10 hod.

 

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

kostel Senice, čtvrtek 08.06., mše sv. v 18:30, po mši sv. průvod s Eucharistií po návsi