Slavíme 4. neděli adventní

V neděli 18.12. je sbírka na opravy.

V neděli 18.12. od 16 hodin je zpívání dětí v kostele.

Na Štědrý den od 22 hodin se budou v kostele zpívat koledy.

V děkanátu Konice probíhá série přednášek o Posynodální apoštolské exhortaci papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky). Přehled přednášek je na plakátku na nástěnce. V Senici bude v neděli 15. ledna 2023.

Vzadu v kostele je možné zakoupit knížky a betlémky pro děti.

V zakristii je možné zapsat intence na 1. pololetí roku 2023.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 18.12. 4. neděle adventní
Senice 08:00 Za † Stanislava Štafu a dar zdraví pro živou rodinu
po 19.12.
út 20.12.
st 21.12.
čt 22.12. Senička 06:30 Za † Stanislava Smičku a živou rodinu
23.12. Senice 18:00 Volný úmysl
so 24.12.  
Štědrý den
Senice 08:00 Volný úmysl
Senice 22:30 Za živé a † členy chrámové- ho sboru a za jejich rodiny
ne 25.12. Slavnost
Narození Páně

(Závazný zasvěcený svátek)
Senice 08:00 Za † Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče a Boží po- žehnání pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.