Slavnost Narození Páně

V úterý 27.12. bude Ježíšova vesnička na faře v Náměšti, výstava betlémů – víc informací na plakátku.

Ve středu 28.12. bude také výstava betlémů na faře v Cholině od 14 do 17 hodin. Zahájení výstavy vystoupením dětí cholinské farnosti, vánoční dílnička, malé občerstvení, možnost navštívit kostel s betlémem.

Ve středu 28.12. bude v kostele v Laškově děkovná adorace za mládež. Začátek v 17 hod.

V děkanátu Konice probíhá série přednášek o Posynodální apoštolské exhortaci papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky). Přehled přednášek je na plakátku na nástěnce. V Senici bude v neděli 15. ledna 2023.

V zakristii je možné zapsat intence na 1. pololetí roku 2023.

Velké poděkování ochotným farníkům, kteří vyzdobili a uklidili kostel před svátky. Také chrámovému sboru a všem, kteří přispěli k důstojné oslavě Kristova narození. Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 25.12. Slavnost
Narození Páně

Závazný zasvěcený svátek
Senice 08:00 Za † Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
po 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Senice 8:00 Za + Jarmilu a Víta Pluskalovy, jejich rodiče a sourozence, živou a + rodinu Navrátilovu
út 27.12. Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
st 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
čt 29.12. Senička 18:00 Volný úmysl
30.12. Svátek Svaté Rodiny  Ježíše, Marie a Josefa Senice 18:00 Volný úmysl
so 31.12. Sv. Silvestra I., papeže Senice 17:00 Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce
ne 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie
Závazný zasvěcený svátek
Senice 08:00 Za † Rostislava a Ludmilu Grecmanovy, jejich rodiče, sourozence a živou i † ro- dinu Grecmanovu