Slavnost Matky Boží Panny Marie

V pátek je první pátek v měsíci lednu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

V neděli 8.1. v 16 hod. bude v kostele v Senici Tříkrálový koncert smíšeného pěveckého sboru Collegium vocale z Olomouce. Všichni jsou srdečně zváni.

Úmysl modliteb na měsíc leden: Za usmíření v rodinách a mezi národy.

V neděli 15.01. od 16 hodin proběhne na faře v Senici přednáška o posynodální exhortaci papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia. Tématem přednášky bude 2. kapitola exhortace. Tu se bude snažit přiblížit zájemcům P. Martin Mališka.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 1.1. Slavnost
Matky Boží
Panny Marie

Světový den modliteb za mír
Senice 08:00 Za † Rostislava a Ludmilu Grecmanovy, jejich rodiče, sourozence a živou i † ro- dinu Grecmanovu
po 2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
út 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
st 4.1.
čt 5.1. Senička 18:00 Volný úmysl
6.1. Slavnost
Zjevení Páně

Doporučený svátek
1. pátek v měsíci
Senice 18:00 Volný úmysl
so 7.1. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 8.1. Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční
Senice 08:00 Za † Antonína Skopala a duše v očistci
Senice 16:00 Tříkrálový koncert, vystou- pí Collegium vocale
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.