Slavíme 3. neděli v mezidobí, neděli Božího slova

V neděli 15.1. při sbírce na opravy se vybralo: Senička (čt) 310,- Kč, Senice 7.778,- Kč. Dohromady 8.088,- Kč. Pán Bůh zaplať!

V neděli 22. ledna je Neděle Božího slova. Tuto neděli ustanovil papež František jako den, kdy si mají věřící uvědomit význam Písma svatého v životě církve i každého pokřtěného. Sbírka z této neděle bude věnována na podporu Českého katolického biblického díla.

Od 18. do 22. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl i v osobní modlitbě.

V neděli 22. ledna bude Neděle Božího slova. Tuto neděli ustanovil papež František jako den, kdy si mají věřící uvědomit význam Písma svatého v životě církve i každého pokřtěného. Sbírka z této neděle bude věnována na podporu Českého katolického biblického díla.

Jsme zváni na Děkanátní ples, který bude v sobotu 28. ledna v Suchdole. Začátek ve 20 hodin.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 22.1. 3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Senice 08:00 Za živé a † farníky
po 23.1.
út 24.1. Sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
st 25.1. Svátek Obrácení
svatého Pavla apoštola
čt 26.1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů Senička 18:00 Za † Benedikta a Marii Navrátilovy a jejich rodiče
27.1. Senice 18:00 Volný úmysl
so 28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
ne 29.8. 4. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a † farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

23. Hromniční pouť matek

chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,  sobota 04.02.2023 od 9:20 hodin (růženec, pontifikální mše sv., svědectví, adorace), zakončení pouti ve 13:30

 

Děkovná hromniční pouť 

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 05.02.2023, mše sv. v 9:30 hod.

 

Postní duchovní obnova VIR

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, 24. – 26. února, obnovu vede P. Jaroslav Němec SDB, pro muže od 17 do 35 let, kteří hledají své povolání.