Slavíme 4. neděli v mezidobí

V neděli 22.1. při sbírce na se potřeby Českého katolického biblického díla se vybralo: Senička (čt) 310,- Kč, Senice 3.547,- Kč. Dohromady 3.857,- Kč. Pán Bůh zaplať!

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, možnost přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

V sobotu 4. února se ve Šternberku koná 23. Hromniční pouť matek. Začátek v 9:20 modlitbou růžence, v 10 hod. pontifikální mše sv., kterou slouží biskup Mons. Antonín Basler. Zakončení pouti ve 13:30.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 29.1. 4. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a † farníky
po 30.1.
út 31.1. Sv. Jana Boska, kněze
st 1.2.
čt 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Senice 18:00 Za živé a † hospodyně ze Se- nice a Seničky, jejich živé a † manžele a děti
3.2. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za † Miloslavu a Jaroslava Kvapilovy a živou rodinu
so 4.2. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 5.2. 5. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živou a † rodinu Rozsypalovu a duše v očistci