Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

V dvanácti kasičkách Postní almužny bylo 1.725,- Kč, v pokladničce na květiny na Velikonoce 4.054,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

O Neděli velikonoční se koná sbírka na služné kněží. Na konci mše sv. se žehnají pokrmy.

Velké poděkování patří těm, kteří přispěli k důstojné oslavě letošních Velikonoc – panu kostelníkovi, těm, kteří přivezli květiny, vyzdobili a uklidili kostel, postavili Boží hrob, schole, panu varhaníkovi, ministrantům. Pán Bůh zaplať!

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 9.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Senice 08:00 Za † rodiče, prarodiče, živou rodinu Sekyrovu a Dudkovu a za farníky
po 10.4. Pondělí
v oktávu velikonočním
Senice 08:00 Za † Vlastimilu Skopa- lovu a živou rodinu
út 11.4. Úterý
v oktávu velikonočním
st 12.4. Středa
v oktávu velikonočním
čt 13.4. Čtvrtek
v oktávu velikonočním

Senička 18:00
14.4. Pátek
v oktávu velikonočním
Senice 18:00 Za † Aničku a Emila Za- jíčkovy, jejich rodiče a duše v očistci
so 15.4. Sobota
v oktávu velikonočním
ne 16.4. 2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství Senice 08:00 Za živé a † farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Svatodušní svátky

kostel Senice na Hané, neděle 28.05., mše sv. v 8 hodin

 

Patrocinium Náměšť (Hody)

kaple Nejsvětější Trojice, Náměšť na Hané – u zámku, neděle 04.06. v 10:30 hod. Odchod průvodu od farního kostela v 10 hod.

 

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

kostel Senice, čtvrtek 08.06., mše sv. v 18:30, po mši sv. průvod s Eucharistií po návsi