Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

V dvanácti kasičkách Postní almužny bylo 1.725,- Kč, v pokladničce na květiny na Velikonoce 4.054,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

O Neděli velikonoční se koná sbírka na služné kněží. Na konci mše sv. se žehnají pokrmy.

Velké poděkování patří těm, kteří přispěli k důstojné oslavě letošních Velikonoc – panu kostelníkovi, těm, kteří přivezli květiny, vyzdobili a uklidili kostel, postavili Boží hrob, schole, panu varhaníkovi, ministrantům. Pán Bůh zaplať!

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 9.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Senice 08:00 Za † rodiče, prarodiče, živou rodinu Sekyrovu a Dudkovu a za farníky
po 10.4. Pondělí
v oktávu velikonočním
Senice 08:00 Za † Vlastimilu Skopa- lovu a živou rodinu
út 11.4. Úterý
v oktávu velikonočním
st 12.4. Středa
v oktávu velikonočním
čt 13.4. Čtvrtek
v oktávu velikonočním

Senička 18:00
14.4. Pátek
v oktávu velikonočním
Senice 18:00 Za † Aničku a Emila Za- jíčkovy, jejich rodiče a duše v očistci
so 15.4. Sobota
v oktávu velikonočním
ne 16.4. 2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství Senice 08:00 Za živé a † farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP