Slavíme 2. neděli velikonoční

Sbírky o Velikonocích: na Boží hrob v Jeruzalémě 1.075,- Kč, na služné kněží 16.425,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

V sobotu 22.4. od 8 do 12 hodin bude na farní zahradě brigáda. Budou se zakládat záhony na květiny pro výzdobu kostela. Prosíme ochotné muže o pomoc. Rýče s sebou, občerstvení zajištěno.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 16.4. 2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
Senice 08:00 Za živé a † farníky
po 17.4.
út 18.4.
st 19.4.
čt 20.4. Senička 18:00
21.4. Senice 18:00 Za † rodiče Grézlovy a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
so 22.4.  
ne 23.4. 3. neděle velikonoční Senice 08:00 Za † Karla Heroudka, † bratra a rodiče
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Svatodušní svátky

kostel Senice na Hané, neděle 28.05., mše sv. v 8 hodin

 

Patrocinium Náměšť (Hody)

kaple Nejsvětější Trojice, Náměšť na Hané – u zámku, neděle 04.06. v 10:30 hod. Odchod průvodu od farního kostela v 10 hod.

 

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

kostel Senice, čtvrtek 08.06., mše sv. v 18:30, po mši sv. průvod s Eucharistií po návsi