Slavíme 3. neděli velikonoční

Poděkování všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády na farní zahradě. Pán Bůh zaplať za pomoc!

V pátek 28.4. se koná setkání mládeže Exit na zámku v Laškově. Začátek v 19 hodin.

V pondělí 1.5. bude tradiční pouť dětí a mládeže v Jednově. V 10 hodin mše sv., hry na hřišti, ve 14 hodin májová pobožnost.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 23.4. 3. neděle velikonoční Senice 08:00 Za † Karla Heroudka, za † bratra a za rodiče
po 24.4. Sv. Jiří, mučedníka
út 25.4. Svátek sv. Marka, evangelisty
st 26.4.
čt 27.4. Senička 18:00
28.4. Senice 18:00 Volný úmysl
so 29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
ne 30.4. 4. neděle velikonoční Senice 08:00 Za † Jana Fišaru, bratra, rodiče z obou stran a Bo- ží požehnání pro rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Svatodušní svátky

kostel Senice na Hané, neděle 28.05., mše sv. v 8 hodin

 

Patrocinium Náměšť (Hody)

kaple Nejsvětější Trojice, Náměšť na Hané – u zámku, neděle 04.06. v 10:30 hod. Odchod průvodu od farního kostela v 10 hod.

 

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

kostel Senice, čtvrtek 08.06., mše sv. v 18:30, po mši sv. průvod s Eucharistií po návsi