Slavíme 4. neděli velikonoční

V pondělí 1.5. se koná pouť dětí a mládeže v Jednově. V 10 hodin mše sv., hry na hřišti, ve 14 hodin májová pobožnost.

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvě- tější Svátosti, svátostné požehnání, po mši sv. májová pobožnost.

Ve dnech 26. až 28. května se koná svatodušní pěští pouť z Náměště do Křtin. Přihlášky do 12. května. Podrobnosti na plakátku v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 30.4. 4. neděle velikonoční
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Senice 08:00 Za † Jana Fišaru, bratra, rodiče z obou stran a Bo- ží požehnání pro rodinu
po 1.5. Sv. Josefa, dělníka kaple sv. Josefa
08:00
Volný úmysl
 Hliníky
18:00
První májová pobožnost u sochy Panny Marie
út 2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
st 3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
čt 4.5. Senička 18:00
5.5. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za † Zbyňka Štefana a živou rodinu
so 6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
1. sobota v měsíci
Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 7.5. 5. neděle velikonoční Senice 08:00 Za živé a † farníky
 18:00 Májová pobožnost