Slavíme 6. neděli velikonoční

V neděli 14.5. se koná sbírka na pronásledované křesťany.

V sobotu 13. a v neděli 14. května bude v kostele v Náměšti vystava aranžmá květin a bylin (14 – 19 hodin).

Ve dnech 26. až 28. května se koná svatodušní pěští pouť z Náměště do Křtin. Přihlášky do 12. května. Podrobnosti na plakátku v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 14.5. 6. neděle velikonoční
Den modliteb za pronásledované křesťany 
Senice 08:00 Za † Stanisl. Štafu a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
 18:00 Májová pobožnost
po 15.5.
út 16.5. Svátek
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
st 17.5.
čt 18.5. Slavnost
Nanebevstoupení Páně
Senice 18:00 Volný úmysl
19.5. Senice 18:00 Za živou a + rodinu Vaňákovu a duše v očistci
so 20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
ne 21.5. 7. neděle velikonoční Senice 08:00 Za † Josefa Fišaru, man- želku, syny a Boží pože- hnání pro živou rodinu
 18:00 Májová pobožnost
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP