Slavíme 6. neděli velikonoční

V neděli 14.5. se koná sbírka na pronásledované křesťany.

V sobotu 13. a v neděli 14. května bude v kostele v Náměšti vystava aranžmá květin a bylin (14 – 19 hodin).

Ve dnech 26. až 28. května se koná svatodušní pěští pouť z Náměště do Křtin. Přihlášky do 12. května. Podrobnosti na plakátku v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 14.5. 6. neděle velikonoční
Den modliteb za pronásledované křesťany 
Senice 08:00 Za † Stanisl. Štafu a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
 18:00 Májová pobožnost
po 15.5.
út 16.5. Svátek
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
st 17.5.
čt 18.5. Slavnost
Nanebevstoupení Páně
Senice 18:00 Volný úmysl
19.5. Senice 18:00 Za živou a + rodinu Vaňákovu a duše v očistci
so 20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
ne 21.5. 7. neděle velikonoční Senice 08:00 Za † Josefa Fišaru, man- želku, syny a Boží pože- hnání pro živou rodinu
 18:00 Májová pobožnost
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Svatodušní svátky

kostel Senice na Hané, neděle 28.05., mše sv. v 8 hodin

 

Patrocinium Náměšť (Hody)

kaple Nejsvětější Trojice, Náměšť na Hané – u zámku, neděle 04.06. v 10:30 hod. Odchod průvodu od farního kostela v 10 hod.

 

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

kostel Senice, čtvrtek 08.06., mše sv. v 18:30, po mši sv. průvod s Eucharistií po návsi